KULTURVÅRD
Levrén Arkitekter arbetar, genom Liliana Levrén, med ett flertal projekt inom kultursektorn.Föreläsningar kring Göteborgs arkitekturhistoria
Föreläsningar har förekommit på bl a Chalmers och Stadsmuseet och handlat om
ornamentik från förra sekelskiftets stenhus.Konstvetenskapliga dokumentationer
En dokumentation om Heymanska villan (Vasagatan 16, Göteborg) har tagits fram åt
Axson Förvaltning. Den innehåller en beskrivning av inredningsideal under slutskedet
av 1800-talet i svenska borgarhem och en dekorbeskrivning av Stora Matsalen ur
stilhistoriskt och ikonografiskt perspektiv.

Klicka för större bild >>

Klicka för större bild >>
Stora matsalen

Klicka för större bild >>
Takmålning
Klicka för större bild >>
Pilasterdetalj
Klicka för större bild >>
PlafonddetaljIllustrationer
Liliana Levrén (Gruia) har illustrerat egna och andras böcker. Det har också
blivit vykort, affischer och kalendrar. Illustrationsarbetena har också lett till
en separatutställning på Galleri AE i Göteborg 1995 och till diverse utsmyck-
ningsuppdrag. Nedan visas några aktuella exempel.


Göteborg City Airport

Klicka för större bild >> Klicka för större bild >>
Illustrationer som visar pågående utbyggnad av flygplatsen.


• Färgsättningsillustrationer till affischen "Färg & fasader i trädgårdsstaden Änggården"
Tillsammans med Helena Lind. Änggårdens Kommunalförening.


• Omslag till boken "Göteborg - att bygga staden"
Stadsbyggnadskontoret.

Klicka för större bild
Universeum
  Klicka för större bild
Utsikt


• Illustrationer till citykarta “Göteborg i perspektiv”
Warne Förlag
Klicka för större bild
Domkyrkan
  Klicka för större bild
Svea
  Klicka för större bild
Haga
  Klicka för större bild
Trappan
  Klicka för större bild
VasagatanEgna initierade projekt
Liliana Levrén (Gruia) har initierat ett flertal projekt som resulterat i olika trycksaker.

• Kalender "Stenstadens portar"
Tolv Illustrationer med beskrivande texter. Stiftelsen Rädda Stenstaden

Klicka för större bild
Januari
Klicka för större bild
Februari
  Klicka för större bild
Mars
  Klicka för större bild
April
  Klicka för större bild
Maj
  Klicka för större bild
Juni
 
Klicka för större bild
Juli
  Klicka för större bild
Augusti
  Klicka för större bild
September
  Klicka för större bild
Oktober
  Klicka för större bild
November
  Klicka för större bild
December


• Affisch ”Portar i Göteborg”
Affisch med fotograferade portar. Stadsbyggnadskontoret.


• Bok "Göteborg genom spårvagnsfönstret"
Bok med 46 färgillustrationer och 45 svartvita. Akademiförlaget.

Klicka för större bild
Guldheden
Klicka för större bild
Järntorget
Klicka för större bild
Drottningtorget
Klicka för större bild
Stigbergsliden
Klicka för större bild
Mariaplan
 
Klicka för större bild
Masthugget
  Klicka för större bild
Roddföreningen
  Klicka för större bild
Slottskogsvallen
  Klicka för större bild
Stora torp
  Klicka för större bild
Änggården


<< Till entrén