OM LEVRÉN ARKITEKTER
Mitt namn är Liliana Levrén. Jag är arkitekt med eget arkitektkontor och examinerad vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Vid sidan av arkitektur har jag studerat bild- och konstvetenskap.

Jag har ett stort intresse för kulturfrågor och särskilt byggnadsantikvariska frågor och miljöer. Detta intresse har förutom arkitektuppdrag resulterat i en rad böcker, föreläsningar och utställningar. För detta har jag fått flera kulturstipendier: Lisebergs Kulturfond, Statens Fastighetsverk med flera.

Jag är problemlösare och skicklig illustratör. Under pågående diskussion skissar jag vid behov beställarens visioner perspektiviskt. Den slutgiltiga lösningen ritar jag i Auto Cad. Vid större projekt arbetar jag i nätverk med andra kompetenser och tar ansvar som handläggare.


<< Till entrén