VILLOR OCH SOMMARSTÄLLEN
För privatpersoner ritar vi villor och sommarställen, vi gör uteplatser och om-
och tillbyggnader. Från idéskiss till färdiga bygglovshandlingar/bygghandlingar.Björholmen,  Tjörn
Sommarställe som fått ny altan.

Före:


Efter:


Klicka för större skiss >>Tillbyggnad bostadshus,  Sävedalen
Villa i mexitegel som fått tillbyggnad i trä.

<< Till entrén